• Share on Facebook
  • Share on Facebook
  • Share on Linkedin
  • Share by email
  • Share on Facebook
  • Share on Facebook
  • Share on Linkedin
  • Share by email
Theatr Genedlaethol Cymru

Could you be Theatr Genedlaethol Cymru’s next Artistic Director?

We are looking for a creative leader with an ambitious and innovative vision for the next period in the company's history. The Artistic Director will be responsible for creating, communicating and delivering an ambitious and innovative artistic strategy that extends the Company's appeal and reputation in Wales and beyond, and builds on successful and effective partnerships with the many stakeholders part of the company's success.

The Artistic Director will work alongside the Managing Director to lead the company, strategically and operationally.

Theatr Genedlaethol Cymru’s main purpose is to create Welsh language theatre, and Welsh is the company’s main language for creating and operating. Therefore, the ability to communicate effectively in Welsh and English is essential, both verbally and in writing. The person in this role will also represent the company in public through the medium of Welsh. For these reasons, the recruitment pack and application form are only available in Welsh.

More information about the job and the company can be found in the recruitment pack, on our website.

Ai ti yw Cyfarwyddwr Artistig nesaf Theatr Genedlaethol Cymru?

Ry’n ni’n chwilio am arweinydd creadigol sydd â gweledigaeth uchelgeisiol ac arloesol, ar gyfer y cyfnod nesaf yn hanes y cwmni. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn gyfrifol am greu, cyfathrebu a chyflwyno strategaeth artistig uchelgeisiol ac arloesol sy’n ymestyn apêl ac enw da’r Cwmni yng Nghymru a thu hwnt, ac yn adeiladu ar bartneriaethau llwyddiannus ac effeithiol gyda’r rhanddeiliaid niferus sy’n rhan o lwyddiant y cwmni.

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn gweithio ar y cyd â Rheolwr Gyfarwyddwr y Theatr i arwain y Cwmni yn strategol a gweithredol.

Mae rhagor o wybodaeth am y swydd a’r cwmni i’w gweld yn y pecyn recriwtio, ar ein gwefan.