New Theatre, Cardiff

CARDIFF COUNCIL – NEW THEATRE CARDIFF - LEASE AVAILABLE

New Theatre, Cardiff

This 1092 seat capacity Edwardian Theatre opened in 1906, and benefits from:

 • City Centre location close to the main shopping area and amongst bars and restaurants
 • 3 tiered auditorium
 • The stage benefits from a 9.1 m proscenium arch, a 1:24 rake and a grid trim height of 15.7m d/s (c/w 1)
 • 3 sections of hydraulically adjustable pit lift
 • 12 dressing rooms serving up to 95 performers
 • In house lighting and sound provision
 • Three foyers each with own bar and one small function room with bar facility
 • Office space, with main administration offices on top floor
 • Box office located inside the main foyer and separate telesales room available

New Theatre Cardiff has historically provided a mixed year round programme of plays, musicals, children’s shows and dance, as well as Wales’ largest Christmas pantomime. Further details can be found at: www.newtheatrecardiff.co.uk

Cardiff Council is now seeking to negotiate a long term lease to secure investment into the building and to continue its long term future as a theatre.

To submit an initial expression of interest, please download the form and return as instructed, together with any other information you feel can support your proposal.

For any queries please email richard.nicholas@cardiff.gov.uk

Closing Date: 5.00pm Friday 1st March 2019

New Theatre Cardiff Expression Of Interest Form

Mae Cyngor Caerdydd yn gwahodd Datganiadau o Ddiddordeb gan sefydliadau theatr/celfyddydol i gymryd buddiant lesddaliadol ar y Theatr Newydd mawreddog, Caerdydd.

Agorodd y Theatr Edwardaidd hon sydd â 1092 o seddi, ym 1906, ac mae’n cynnig y canlynol:

 • Lleoliad Canol y Ddinas yn agos at y brif ardal siopa ac yng nghanol barau a thai bwyta
 • Awditoriwm ar dair lefel
 • Mae i’r llwyfan fwa proseniwm 9.1m o uchder, gogwydd o 1:24 i’r seddi ac uchder o 15.7m d/s (c/w 1) i’r grid
 • Lifft hydrolig yn y pit mewn 3 rhan y gellir ei addasu
 • 12 ystafell wisgo a all wasanaethu hyd at 95 o berfformwyr
 • Darpariaeth oleuadau a sain mewnol
 • Tri chyntedd, pob un gyda bar yn ogystal ag ystafell ddigwyddiadau gyda chyfleusterau bar
 • Gofod swyddfeydd gyda’r prif swyddfeydd gweinyddol ar y llawr uchaf
 • Swyddfa docynnau yn y prif gyntedd ac ystafell ar wahân ar gyfer gwerthu dros y ffôn

Yn hanesyddol mae Theatr Newydd Caerdydd wedi cynnig rhaglen flynyddol amrywiol o ddramâu, sioeau cerdd, sioeau i blant a dawns, yn ogystal â’r pantomeim Nadolig mwyaf yng Nghymru. Mae rhagor o fanylion ar gael yn: www.newtheatrecardiff.co.uk

Mae Cyngor Caerdydd yn dymuno negodi prydles hirdymor nawr i sicrhau buddsoddiad yn yr adeilad ac i sicrhau ei fod yn parhau fel adeilad theatr yn y dyfodol.

Er mwyn cyflwyno datganiad cychwynnol o ddiddordeb, lawrlwythwch y ffurflen a’i dychwelyd yn ôl y cyfarwyddiadau, ynghyd ag unrhyw wybodaeth arall yn eich tyb chi a all gefnogi eich cynnig.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, e-bostiwch richard.nicholas@caerdydd.gov.uk

Dyddiad Cau: 5.00pm Dydd Gwener 1 Mawrth, 2019

Y Theatr Newydd Caerdydd FFurflen Datganiad O Ddiddordeb