Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Commercial Director

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales
Competitive Salary | Cardiff

To apply for the role and view a full job description, please click here

All applications will be acknowledged.

Deadline for applications: 26 April 2019

While the ability to speak Welsh is not essential for this role, we would support applicants who are interested in learning Welsh.  

We are using an external recruitment company to administer the process for this job. You are welcome to apply in Welsh and this will not lead to a delay.

We regret that we are unable to consider applications from non-EU nationals who do not hold the appropriate documentation proving their eligibility to work in the UK.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

Cyfarwyddwr Masnachol

Amgueddfa Cymru
Cyflog Cystadleuol | Caerdydd

I wneud cais am y swydd a gweld disgrifiad swydd llawn, cliciwch yma 

Caiff pob cais ei gydnabod.

Dyddiad cau: 26 Ebrill 2019

Nid yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd hon, byddem yn cefnogi ymgeiswyr bydd â diddordeb mewn dysgu Cymraeg.

Rydym yn defnyddio cwmni recriwtio allanol i weinyddu’r broses ar gyfer y swydd hon. Mae croeso i chi ymgeisio yn Gymraeg ac ni fydd yn peri oedi.

Yn anffodus ni allwn ystyried ceisiadau gan ddinasyddion o’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd sydd heb ddogfennau priodol yn profi eu bod yn gymwys i weithio yn y DU.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.